Sacombank và Đại học Đà Lạt ký kết phát triển nguồn nhân lực

Theo nội dung ký kết, Sacombank sẽ tuyển dụng, tiếp nhận sinh viên thực tập theo các chương trình trọng điểm của ngân hàng và tổ chức các đợt tuyển dụng trực tiếp tại trường; phối hợp tổ chức các buổi chia sẻ, đào tạo kỹ năng, tư vấn – định hướng nghề nghiệp cho […]