Sacombank đẩy mạnh số hóa hệ sinh thái ngân hàng

Ngân hàng ứng dụng công nghệ từ các nghiệp vụ nội bộ đến kênh bán hàng và gia tăng trải nghiệm khách hàng. Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo điều kiện cho các sản phẩm công nghệ không ngừng đổi mới, du nhập vào thị trường Việt Nam, đồng thời đặt ngành ngân hàng […]