Sacombank lọt top 3 doanh nghiệp niêm yết được nhà đầu tư yêu thích nhất của năm 2019

Ngày 09/8/2019 vừa qua, trong chương trình IR Awards 2019 – bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ với nhà đầu tư tốt nhất trong năm 2019, ngân hàng Sacombank đã vinh dự vào nhóm Large Cap – top 3  doanh nghiệp niêm yết được nhà đầu tư yêu thích nhất […]