Thẻ phi vật lý của Sacombank: Không dành cho giao dịch cá cược

Thẻ trả trước phi vật lý của Sacombank là loại thẻ mang thương hiệu visa, chỉ phát hành số thẻ, ngày hết hạn cùng mã bảo mật thẻ mà không phát hành phôi thẻ, thẻ nhựa như bình thường. Thẻ được phát hành qua website/ebanking của Đối tác. Thẻ phi vật lý của Sacombank giúp […]