Sacombank Pay ra mắt nhiều tính năng tiện ích mới

Khách hàng các nhân, công nhân chơi cá độ dùng ứng dụng giờ đây có thể mua mã thẻ cào điện thoại, đăng ký  dịch vụ và quản lý kế hoạch trả góp, ủy thác thanh toán các giao dịch tự động… Sacombank Pay là ứng dụng giúp khách hàng quản lý tài chính, đầy […]