Sacombank tài trợ chính cho ‘Tháng nhân đạo’ tại tỉnh Nam Định

Ngày 20/5, Sacombank tổ chức lễ phát động “Tháng nhân đạo” tại hội trường trụ sở UBND tỉnh Nam Định nhằm thúc đẩy chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng xã hội công bằng , dân chủ văn minh đoàn kết, giàu nhân ái. Năm 2019, Sacombank  […]