Cơ hội việc làm cho sinh viên tại Ngân hàng Sacombank

Sacombank là một trong các ngân hàng tiên phong trong việc tạo điều kiện việc làm cho các sinh viên. Với mong muốn phát hiện kịp thời và bồi dưỡng tố chất, năng lực cho các sinh viên để sớm thành cán bộ nhân viên chính thức cho ngân hàng, Sacombank đã tạo nên nhiều […]