Giải thể thao mở rộng năm 2019 của Công đoàn Bộ Tài Chính

Vào cuối tháng 8 vừa qua, gần 300 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 30 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan tài chính TP.Hà Nội, Sở tài chính tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang đã tham dự Giải thể thao mở rộng […]