Sacombank khánh thành trụ sở mới phòng giao dịch Bà quẹo

Ngày 18/06/2019: Sacombank đã hoàn tất công việc khánh thành trụ sở giao dịch mới Phòng giao dịch Bà Quẹo . Việc đầu tư trụ sở mới khang trang là minh chứng cho cam kết gắn bó lâu dài của Sacombank cùng sự phát triển bền vững, ổn định với các thành phần kinh tế […]