Sacombank vượt chỉ tiêu 22% trong năm 2019

Sacombank vượt chỉ tiêu 22% trong năm 2019
Sacombank vượt chỉ tiêu 22% trong năm 2019Theo báo cáo tài chính 2018 từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, trong năm vừa qua, thu nhập lãi thuần đạt 7.633 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với năm trước đó. Các hoạt động kinh doanh khác như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối hay mua bán chứng khoán không tăng trưởng cao như hoạt động tín dụng. Tăng trưởng cao nhất phụ thuộc vào khoản thu nhập khác, cụ thể, mức lãi là 626,4 tỷ đồng trong quý IV, nâng mức lãi ở hạng mực này trong năm qua lên 932 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế trong năm đạt 2.246 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch lợi nhuận ngân hàng đặt ra. Trong báo cáo tài chính của ngân hàng không thuyết minh cụ thể nguồn thu từ hoạt động khác. Thực tế ở nhiều ngân hàng khác, khoản mục này thường ghi nhận phần tài sản thu hồi được từ một số khoản nợ đã xoá trước đó. Điều này khá hợp lý với việc trong năm qua, Sacombank đã bán đấu giá rất nhiều tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu chủ yếu tại BĐS TP.HCM và tỉnh lân cận. Như vậy, sau khi ông Dương Công Minh lên nắm quyền đã đẩy mạnh quá trình xử lý nợ xấu và tài sản có vấn đề để nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu. Theo báo cáo của ngân hàng, đến cuối năm 2018, tỷ lệ nợ xấu của Sacombank hiện chỉ còn 2,5%, giảm mạnh so với con số 4,2% vào năm ngoái. Giá trị nợ xấu nội bảng của ngân hàng chỉ còn khoảng 5.500 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu giảm nhờ việc ngân hàng đã tăng mạnh quy mô tín dụng, khoảng 15% và đạt khoảng 256.622 tỷ đồng vào cuối năm 2018. Các con số khả quan trên là câu trả lời cho việc Sacombank đang đi đúng hướng và sẽ sớm hoàn thành quá trình tái cơ cấu theo lộ trình 5 năm thay vì 10 năm như kế hoạch.