Sacombank triển khai Basel II

Trong những năm trở lại đây, năng lực quản trị rủi ro của các ngân hàng tại Việt Nam đã có nhiều thay đổi tích cực nhờ vào việc dần dần đáp ứng được yêu cầu của hội nhập quốc tế. Để làm được điều đó, nhiều nhà băng đã từng bước triển khai, áp dụng chuẩn an toàn vốn Basel II theo đúng lộ trình, điển hình là ngân hàng Sacombank. Sau hơn 1 năm nghiêm túc xây dựng, vào ngày 11/3 vừa qua, Sacombank đã chính thức triển khai hệ thống khởi tạo, phê duyệt và quản lý cấp tín dụng LOS. Đây sẽ là tiền đề để ngân hàng quản lý tập trung và chuẩn hoá toàn bộ hồ sơ theo khách hàng, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu, tăng tính năng bảo mật an toàn, góp phần nâng cao năng lực quản trị rủi ro của ngân hàng theo đúng tiêu chuẩn Basel II. Thông qua việc liên kết các hệ thống khác của Sacombank, LOS cho phép người dùng tra cứu thông tin lịch sử giao dịch của khách hàng (mức cấp, dư nợ, doanh số của tiền vay và các giao dịch tiền gửi thanh toán) dễ dàng và nhanh chóng hơn. Việc kết nối quản lý ở hội sở/khu vực/chi nhánh/phòng giao dịch cũng trở nên nhanh gọn, hiệu quả hơn thông qua các công cụ hỗ trợ như giám sát, quản trị rủi ro từ xa, tình hình giao dịch cấp tín dụng của từng khách hàng cá nhân hoặc nhóm khách hàng… Mục tiêu mà ngân hàng Sacombank đề ra sau khi vận dụng Basel II đó là nâng cấp và hoàn thiện khung quản lý tài sản có – tàn sản nợ (ALM), mục tiêu xây dựng khung quản trị hoạt động tín dụng Sacombank theo chuẩn mực của Basel II, Ngân hàng Nhà nước đồng thời phù hợp với các thông lệ quốc tế đang được các quốc gia khác áp dụng.