Sacombank lọt top 3 doanh nghiệp niêm yết được nhà đầu tư yêu thích nhất của năm 2019

Ngày 09/8/2019 vừa qua, trong chương trình IR Awards 2019 – bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ với nhà đầu tư tốt nhất trong năm 2019, ngân hàng Sacombank đã vinh dự vào nhóm Large Cap – top 3  doanh nghiệp niêm yết được nhà đầu tư yêu thích nhất trong năm 201 . Chương trình được thực hiện bởi sự phối hợp giữa 3 đơn vị Vietstock, báo Tài chính và Cuộc sống điện tử (Fili.vn).  Chương trình được triển khai với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và thúc đẩy hơn nữa hoạt động quan hệ với các nhà đầu tư   tại các doanh nghiệp, qua đó tạo cơ hội để doanh nghiệp đánh giá lại hoạt động của các nhà đầu tư thông qua đánh giá từ cộng đồng các nhà đầu tư và cơ quan quản lý.  Với mục tiêu xây dựng hình ảnh về một doanh nghiệp niêm yết cởi mở và minh bạch. Ngân hàng Sacombank đã  luôn không ngừng nỗ lực hoàn thiện cũng như chuẩn hóa các thông tin theo chuẩn mực quốc tế để trở thành cầu nối với các định chế tài chính và các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước. Trong suốt quá trình hoạt động, Sacombank luôn công bố các thông tin một cách kịp thời, chính xác và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành. Tất cả các thông tin để phục vụ các nhà đầu tư đều được cập nhật kịp thời, thường xuyên, đầy đủ trên website của Sacombank. Sacombank cũng là một trong số các ngân hàng được đánh giá cao về năng lực tài chính,về tiềm năng tăng trưởng và kinh nghiệm kinh doanh, đồng thời được khách hàng đánh giá tích cực và hài lòng về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ trong năm 2018 – 2019.