Sacombank lại thưởng nóng cho nhân viên

Sacombank thưởng nóng nhân viên
Kể từ tháng 4 đến nay, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đã có đến 3 lần tăng thu nhập cho nhân viên. Hiện nay, Sacombank đang lấy ý kiến cổ đông để thực hiện chia thưởng cho cán bộ nhân viên phần vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017, từ ngày 23/10 đến 22/11/2017. Theo đó, kế hoạch trong năm nay của ngân hàng là đạt mức lợi nhuận 585 tỷ đồng nhưng mới hết tháng 9 đã đạt 900 tỷ đồng, vượt hơn 50% kế hoạch cả năm. Sacombank thưởng nóng nhân viên Vào tháng 7 vừa qua, sau khi có ban lãnh đạo mới, Sacombank cũng đã thưởng nóng 1 tháng lương cơ bản và tăng lương cho toàn bộ hơn 17.000 cán bộ nhân viên trong hệ thống, bên cạnh các chế độ thưởng khác. Là ngân hàng thuộc Top đầu hệ thống nhà băng về mọi mặt tuy nhiên sau khi nhận sáp nhập Ngân hàng Phương Nam vào năm 2015, Sacombank rơi vào khó khăn do gánh vác khoản nợ xấu khổng lồ từ ngân hàng này để lại. Với sự tham gia vào ban lãnh đạo của những người mới, Sacombank hiện đang cho thị trường nhìn thấy những tín hiệu khả quan, với mục tiêu 3-5 năm tới ngân hàng sẽ thoát hoàn toàn khỏi khó khăn và quay về quỹ đạo cũ như trước đây. Bằng việc nâng cao chính sách phúc lợi cho người lao động, Sacombank cũng đang chứng minh cho mọi người thấy sự đổi mới trong cách quản lý của ngân hàng này. Vào ngày 28/9 vừa qua, Sacombank cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với VAMC về xử lý nợ xấu và tài sản tồn động mà ngân hàng này đã bán cho VAMC. Dựa theo bản ký kết này, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng lộ trình và triển khai xử lý nợ cho từng năm với mục tiêu đẩy nhanh công tác xử lý nợ xấu để thu hồi nợ, trước mắt sẽ là 15.000 – 20.000 tỷ đồng.