Sacombank hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu rủi ro

Sacombank hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu rủi ro
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đã bắt đầu khởi động dự án “Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro” dưới sự tư vấn của công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đồng thời triển khai giải pháp OFSAA của Orcle do Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT thực hiện. Đây sẽ là nền tảng vững chắc cho Sacombank thực hiện hiệu quả các dự án phục vụ nhu cầu kinh doanh, quản trị rủi ro và áp dụng chuẩn mực Basel II. Sacombank hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu rủi ro Cụ thể, bằng việc xây dựng khung quản trị dữ liệu chuẩn mực sẽ giúp Sacombank đánh giá toàn diện hiện trạng thực tế về hệ thống dữ liệu của Ngân hàng, từ chính sách quản trị, giám sát, điều hành đến cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin…từ đó sẽ là cơ sở đo lường mức độ đáp ứng hiện tại so với các tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước, Basel II và các thông lệ quản trị tiên tiến khác. Ngân hàng còn đề ra các mục tiêu khác như: Xác định chính xác các yêu cầu kinh doanh, yêu cầu kỹ thuật, chức năng cho giải pháp kho dữ liệu rủi ro; triển khai kho dữ liệu rủi ro hoàn chỉnh; triển khai giải pháp tính toán vốn để đảm bảo tuân thủ hoàn toàn yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước;… Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và bắt đầu áp dụng vào cuối quý II/2019, sớm hơn yêu cầu về tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn từ năm 2020 theo quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Không chỉ dừng ở mức độ tuân thủ, sau khi sớm hoàn thành dự án sẽ là cột mốc ghi dấu khả năng đáp ứng yêu cầu Basel II từ cơ bản đến nâng cao trong những năm tiếp theo của nhà băng.