Sacombank đang còn 97.000 tỷ đồng tài sản tồn đọng

Sacombank đang còn 97.000 tỷ đồng tài sản tồn đọng
Theo báo cáo từ VCSC, tổng giá trị tài sản tồn đọng đến hết quý I/2018 là 97.000 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cuối năm 2017. Nếu lãi trước thuế dự phòng là 1.900 tỷ đồng thì vẫn chưa đủ để hỗ trợ dự phòng khoản tài sản tồn đọng. Sacombank đang còn 97.000 tỷ đồng tài sản tồn đọng Trong 3 tháng đầu năm, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) của Sacombank đã tăng lên mức 2,1%. Số tiền gửi khách hàng cũng tăng trưởng nhanh hơn so với tín dụng, mặc dù lợi suất tài sản sinh lãi tăng do tập trung bán lẻ nhưng tỷ lệ cho vay/tiền gửi thấp và cơ sở khách hàng bán lẻ chủ yếu tập trung vào tiền gửi có kỳ hạn đã gián tiếp đè nặng lên NIM của ngân hàng. Điều này khiến NIM của ngân hàng vẫn đang ở mức thấp hơn so với các NHTM quốc doanh (2,8%) và nhóm ngân hàng quốc doanh (3,5%). Tuy nhiên, đánh giá của VCSC cho thấy, Sacombank sẽ không tích cực thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để tránh nợ xấu tăng. Thương hiệu và cơ sở khách hàng bán lẻ của ngân hàng sẽ cho phép đơn vị này tiếp tục phát triển thu nhập phí vì tỷ lệ thâm nhập trên thị trường còn thấp. Hiện tại, lãi trước thuế dự phóng đạt 1.900 tỷ đồng, tăng 65% so với năm 2017 nhưng con số này vẫn chưa đủ để hỗ trợ dự phòng khoản tài sản tồn đọng. Theo lãnh đạo ngân hàng, đến cuối năm 2017, Sacombank đã cơ bản giải quyết được 19.700 tỷ đồng nợ xấu nhưng điều này chưa được phản ánh vào kết quả lợi nhuận quý I/2018. Việc xử lý nợ xấu năm 2017 đã thúc đẩy chu kỳ phục hồi nhưng thị trường mua bán nợ vẫn đang còn khá ảm đạm, nhất là trong bối cảnh quy đình về sở hữu đất còn nhiều phức tạp.