Sacombank bổ sung 2 thành viên HĐQT

Sacombank bổ sung 2 thành viên HĐQT
Theo thông tin mới nhất, vào ngày 20/4 tới đây, Sacombank sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017. Trong đó có nội dung quan trọng là bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017 – 2021. Sacombank bổ sung 2 thành viên HĐQT Để được trở thành thành viên HĐQT Sacombank, điều kiện tiên quyết là có bằng đại học, ít nhất 3 năm quản lý/điều hành tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 5 năm quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc ít nhất 5 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán. Ông Dương Công Minh cho biết, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng đều có quyền kiến nghị các vấn đề cần thảo luận lại trong chương trình họp lần này. Tuy nhiên, mọi ý kiến cần được lập thành văn bản và gửi đến ngân hàng chậm nhất 3 ngày trước khi bắt đầu khai mạc đại hội. Một lưu ý quan trọng khác là các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết mới có quyền ứng cử hoặc đề cử. Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử muộn nhất là ngày 20/3/2018. Tính đến hiện tại, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank là 1.803.653.429 cổ phần. Thời gian qua, các sếp lớn của nhà băng này đều liên tiếp có động thái thu gom cổ phiếu STB với mục đích nâng tỷ lệ biểu quyết của mình.