Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank từ chức

Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank từ chức
Theo thông tin mới nhất, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sài gòn Thương Tín (Sacombank) vừa có nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Kiều Hữu Dũng – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị. Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank từ chức Tại phiên họp tới, Hội đồng sẽ trình đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021. Ông Kiều Hữu Dũng sinh năm 1967, đã có gần 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông xin từ chức tại Sacombank vào thời điểm sau 10 năm rời Ngân hàng Nhà nước để tham gia vào việc quản trị và lãnh đạo nhiều đơn vị trong lĩnh vực chứng khoán và ngân hàng. Từ năm 2008, ông Dũng xin rời Ngân hàng Nhà nước ở vị trí Vụ trưởng Vụ các ngân hàng. Tại thời điểm đó, sự kiện này đã gây nhiều sự chú ý, bỏi trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam chưa có tiền lệ hãnh đạo cơ quan chức năng chuyển ngạch hoặc xin nghỉ để gia nhập vào hoạt động kinh doanh tư nhân. Ngay sau đó, ông xin tham gia vào lĩnh vực chứng khoán, khởi điểm bằng việc làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán ACB (ACBS). Sau 4 năm, ông đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Sacombank-SBS và chỉ làm trong 1 năm. Từ năm 2014 đến hiện tại, ông tham gia vào Hội đồng Quản trị Sacombank với vai trò thành viên độc lập và trải qua nhiều biến cố tại nhà băng này. Sau khi ông Dũng từ chức, cơ cấu Hội đồng Quản trị Sacombank chỉ còn lại 5 người.