Nhân viên ngân hàng Sacombank được thưởng nóng 1 tháng lương

cuộc họp Sacombank
Trong lần gặp đầu tiên giữa ông Dương Công Minh và 350 lãnh đạo cốt cán của Sacombank, vị tân Chủ tịch HĐQT đã quyết định những chính sách “hấp dẫn” cho cán bộ công nhân viên, nổi bật là về lương và thưởng. cuộc họp Sacombank Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh doanh của ngân hàng đã có rất nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể, tổng tài sản tăng 7,1% so với đầu năm, tín dụng và huy động vốn khách hàng cũng lần lượt tăng 10.1% và 9,7%. Lợi nhuận trước thuế đạt 428 tỉ đồng. Bên cạnh những kết quả kinh doanh khả quan, hoạt động xử lý nợ xấu đã được triển khai gấp rút. Tính đến hiện tại, ngân hàng đã xử lý được 845 tỉ đồng nợ xấu, thu hồi 247 tỷ, riêng đối với các tài sản cấn trừ và gán nợ, Sacombank đã thu hồi được hơn 1.000 tỷ, các khoản thu đều giảm hẳn so với đầu năm. Trong buổi họp sơ kết hoạt động 6 tháng, trước gần 350 lãnh đạo cốt cán trên toàn hệ thống Sacombank, ông Dương Công Minh đã đề ra những định hướng chủ yếu trong việc thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Song song với đó là sự nhận định tích cực về sự thuận lợi khách quan của thị trường bất động sản, về cơ chế, chủ trương và hành lang pháp lý về xử lý nợ xấu và các cơ chế của đề án tái cấu trúc Sacombank, ông Minh đã đưa ra những mục tiêu và định hướng giải pháp xử lý nợ xấu cho hệ thống Sacombank. 20.000 tỷ đồng nợ xấu sẽ được xử lý từ bây giờ đến hết năm 2017. Qua cuộc họp này, ông Dương Công Minh cũng quyết định “thưởng nóng” 1 tháng lương cơ bản và nâng cao chính sách lương, phúc lợi cho hơn 17.000 nhân viên bắt đầu từ tháng 7/2017.